Wydarzenia GPEE

Końcowa konferencja GPEE "Rozwój energooszczędnych fasad: obecne technologie i instalacje pomiarowe"

Publiczność konferencji kończącej project GPEEKońcowa konferencja GPEE "Rozwój energooszczędnych fasad: obecne technologie i instalacje pomiarowe" odbyła się 9 marca 2016 w ramach "SBE 16 - Międzynarodowej Konferencji na temat Zrównoważonego Środowiska Zabudowanego" na Uniwersytecie HafenCity w Hamburgu. Pod hasłem "strategie, interesariusze, czynniki sukcesu" Konferencja SBE16 w Hamburgu miał na celu zaprezentowanie nowych i innowacyjnych koncepcji zrównoważonego rozwoju w sektorze budowlanym i odpowiedniego rozwoju nowych i istniejących osiedli. Na końcowa konferencji GPEE zaprezentowane zostały wyniki 3 lat badań naukowych w kierunku energooszczędnych technologii fasadowych i opomiarowania budynków energooszczędnych. Międzynarodową publiczność stanowili przedstawiciele środowisk akademickich, ale także prywatne firm oraz goście z Polski, Estonii, Szwecji, Litwy, Łotwy i Wielkiej Brytanii.

Astrid Schneider / AIT w trakcie prezentacji

Podczas seminarium, Astrid Schneider z AIT Austriackiego Instytutu Technologii wygłosiła prezentację o tym, jak energia słoneczna przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Po wprowadzeniu i ogólnym przeglądzie tematu, szczegółowo przestawione zostało kilka przykładów dobrych praktyk zrównoważonego budownictwa wykorzystującego energię słoneczną.

Partnerzy projektu GPEE Envidatec GmbH (DE) i Politechnika Łódzka (PL) przedstawili wyniki badań i najlepszych praktyk w zakresie monitorowania energii open source, jak również energooszczędnych systemów fasadowych oraz wykorzystanie materiałów o przemianie fazowej w izolacji i fotowoltaicznych elementów pokrywających elewacje.

Prezentacje konferencyjne są dostępne na stronie: http://www.gpee.net/en/download/


GPEE Final Conference programme

(Data dodania: 19.01.2016 - Wielkość: 231.64 KB - Pobrań: 4024)


Review: 4th European Fair on Education for Sustainable Development

4th European Fair on Education for Sustainable DevelopmentThe 4th European Fair on Education for Sustainable Development (ESD) took place from 9 to 11 September 2015 at the Hamburg University of Applied Sciences, Campus Life Sciences. It was one of the first major activities supporting the “Global Action Programme” developed by the United Nations, which specifically calls for more initiatives in the field of Education for Sustainable Development at the local level. Over 200 attendees and 60 speakers and exhibitors from 18 different countries of the diverse field of ESD participated at this event.

Presentations were given by delegates of the UNESCO, members of public administration, research institutes, universities, NGOs, citizens’ initiatives, non-profit associations and foundations. By such a big variety of speakers from different professional backgrounds a broad insight into various approaches and new ideas on ESD could be gained.

The exhibition area could be visited between the sessions and allowed the participants to get to know each other in person, acquire new contacts for collaboration and learn about further stakeholders in ESD.

A special highlight was the European premiere of the theater play INHERITANCE – DAS ERBE at the official opening on wednesday evening, 9 September. 70 people were stunned by the expressive performance and music the young artists from South Africa staged that evening. After the play the artists answered questions of the audience. Many thanks to M.U.K.A. Project for this extraordinary experience!

The Fair was organized by the Research and Transfer Center “Applications of Life Sciences” of the Hamburg University of Applied Sciences with support of the GPEE project and under the auspices of the RCE Hamburg and Region. The RCE Hamburg and Region is part of a global network of Regional Centres of Expertise on Education for Sustainable Development (RCEs) coordinated by the United Nations University.

Presentations of the Fair are available for download: http://gpee.net/en/download/viewcategory/20-4th-european-fair-on-education-for-sustainable-development.html

 

bwd  Page 1/3  fwd

Letni Kurs BUP 2015: Wdrażanie Zasad Zrównoważonego Rozwoju w Regionach i Miastach Europy

Baltic University Programme (BUP)

Witamy w Programie Uniwersytetu Bałtyckiego, Kurs Letni BUP 2015!
Letni Kurs jest częścią Programu Uniwersytetu Bałtyckiego inicjatywy niemieckich biur BUP w Hamburgu i Zittau w Niemczech. Kurs, organizowany we współpracy z BMBF Project oraz projektem GPEE, ma na celu zapoznanie delegatów z różnych krajów ze sprawami związanymi ze zrównoważonym rozwojem nadbałtyckich miast i regionów jak również promowanie międzynarodowego i międzykulturowego nauczania. Kurs oferuje przegląd literatury i zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem, wydajnym wykorzystaniem zasobów wodnych i energetycznych. Równocześnie, kurs ten stanowi wkład w umiędzynarodawianie i rozbudowę sieci współpracy oraz interakcji kulturowej wśród lokalnych urzędników rządowych, projektantów oraz studentów z krajów bałtyckich.

 

Programme (Programme for download)
Venue: HAW Hamburg, Campus Bergedorf, Ulmenliet 20, 21033 Hamburg, Germany

Tuesday, 8th September 2015 - Arrival -

17:00 Announcement of Administrative Issues and Organization

17:30  Key Note: Germany’s Energy Transition – A Blue-Print to Relief Global Warming?
Bernd Delakowitz (University of Applied Sciences Zittau/Görlitz)


19:00 Dinner at HAW Hamburg in Bergedorf
   

Wednesday, 9th September 2015

09:00   Welcome Note by the Baltic University Programme
Welcome Note by Prof. Dr. Bernd Delakowitz, Dean, Hochschule Zittau-Görlitz
Welcome Note by Prof. Dr. Walter Leal, HAW Hamburg
     
MODULE 1:
09:30 Theme 1- Implementing Sustainable Development at Universities
Prof. Dr. Walter Leal (HAW Hamburg, Germany)

10:30 Coffee Break

11:00 Theme 2- Energy Efficiency: The German-Polish Energy Efficiency Project
Kathrin Rath /Maria Kowald (HAW Hamburg, Germany)

12:00 Theme 3- Sustainable Rainwater Use in the Baltic Sea Region
Ana Jones (HAW Hamburg, Germany)

13:00 Lunch
   
MODULE 2:
14:00 Theme 4- Energy Efficiency in Industry
Workshop: Strategic Management of Lighting, Motors and Heating
Dr. Les Duckers (Coventry University, UK)

15:30 Coffee Break

16:00 Theme 5- On the Possibility and Impossibility of Sustainable Energy Generation
Joost Platje (Wroclaw School of Banking)

17:15 Dr. Sylvia Lorek, SERI, Sustainable Europe Research Institute Germany e.V.
Sylvia will talk about: "European Futures for Energy Efficiency – A consumer perspective"

18:00 Reception with Finger Food at HAW Hamburg

Thursday, 10th September 2015

MODULE 3:
09:00-13:00 Theme 6- Institutional Approaches to Education for Sustainable Development in European Cities and Regions

13:00 Lunch

MODULE 4:
14:00-17:00 Theme 7- Energy Efficiency and Practices of Education for Sustainable Development in European Cities and Regions

17:00-21:00 Excursion to the HafenCity and Informal Dinner

Friday, 11th September 2015

MODULE 5:
09:00-13:00 Theme 8 -Engaging the Youth in Sustainable Development in European Cities and Regions

13:00 Lunch

MODULE 6:
14:00-17:00 Theme 9- Sustainability projects in European Cities and Regions

18:00 Dinner at HAW Hamburg in Bergedorf

Saturday, 12th September 2015

09:00 Departure

 

Dr. Sylvia Lorek, SERI, Sustainable Europe Research Institute Germany e.V.

Czytaj więcej: Letni Kurs BUP 2015: Wdrażanie Zasad Zrównoważonego Rozwoju w Regionach i Miastach Europy

2nd GPEE Specialist Seminar “Energy efficiency, façade technology and the environmental footprint”

23rd February 2015, Location: 25hours Hotel, HafenCity Hamburg

2nd GPEE Specialist SeminarHAW Hamburg – przy pomocy pozostałych partnerów konsorcjum – przeprowadziło 2nd GPEE Specialist Seminar “Energy efficiency, façade technology and the environmental footprint”. Wydarzenie to odbyło się 23 lutego 2015 w sali konferencyjnej w HafenCity w Hamburg. Słuchaczami seminarium byli reprezentanci Europejskich uczelni, przemysłu oraz lokalnych władz. Obecni byli goście z Polski, Finlandii, Estonii i Litwy.

Podczas seminarium, dr Klaus Rückert z TU Berlin wygłosił referat na temat możliwości i wyzwań związanych z budynkami energooszczędnymi w ramach zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w Europie. Następnie partnerzy projektu GPEE z Politechniki Łódzkiej przedstawił wyniki badań na temat energooszczędnych rozwiązań fasadowych, w tym użytkowania elementów fotowoltaicznych. Jedna z prezentacji szczególnie podkreśliła wyzwania oceny cyklu życia różnych technologii fasad.

Prof. Dr Rainer Sawatzki, Vice Dean Faculty of Life Sciences, HAW Hamburg welcomed the participantsProf. Dr Rainer Sawatzki, Vice Dean Faculty of Life Sciences, HAW Hamburg wita uczestnikówPonadto przedstawiciele z Hamburga, Helsinek oraz Tallina zaprezentowali takie aspekty jak dynamiczne sterowanie wentylacją w systemach energooszczędnych, analiza kosztów fasad, korzyści działań energooszczędnych w budynkach oraz doświadczenia z Estonii w odniesieniu do odpowiednich przepisów dotyczących oświetlenia naturalnego.

Po seminarium odbyła się wycieczka po HafenCity w celu pokazania dobrych przykładów projektowania efektywnych energetycznie fasad.

 

Audience at the 2nd GPEE Specialist SeminarSłuchacze 2nd GPEE Specialist SeminarSłuchacze 2nd GPEE Specialist SeminarPrezentacje są dostępne do pobrania poprzez link: http://www.gpee.net/en/download/

Seminarium w Łodzi poświęcone „Poprawie efektywności energetycznej do roku 2020”

Improving energy efficiency up to 2020 - Seminar in Lodz15 kwietnia 2014 35 uczestników wzięło udział w seminarium poświęconym „Poprawie efektywności energetycznej do roku 2020” w Politechnice Łódzkiej.

Osiem polskich firm z branży budowlanej zachęcono do prezentacji specyficznych problemów celem ich rozwiązania za pomocą badań akademickich. Każda firma miała szansę przestawić swój szczególny przypadek Dziekanowi Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Prof. Ireneuszowi Zbicińskiemu oraz doktorantom Dr. Dariusza Heima.

Jako przykład udanego projektu Dr. Dariusz Heim (Politechnika Łódzka), Dipl.-Ing. Nils Heinrich (Envidatec GmbH), Prof. Dr. Walter Leal (HAW Hamburg) i Dipl.-Ing. Dariusz Czarny (Sto-ispo sp. z o.o.) zaprezentowali firmom obecny stan projektu GPEE. Aby przedstawić przegląd dalszych możliwości współpracy, Prof. Leal przedstawił wyzwania programu Horizon 2020 w zakresie innowacji TIK.

Trzecia część seminarium była najważniejszą dla Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Przedstawiciele miasta Łodzi, Wiceprezydent Politechniki Łódzkiej i przedstawiciele miasta Kraków i Małopolskiego Centrum Efektywności Energetycznej Politechniki Krakowskiej, zostali zaproszeni do dyskusji na temat wybudowania centrum badań efektywności energetycznej w Łodzi. Tak zwane „Łódzkie Centrum Efektywności Energetycznej (Lodz Center for Energy Efficiency, LCEE)” stworzyłoby możliwość współpracy między nauką a przemysłem. Pomysł ten uzyskał szeroki odzew audytorium, tak że został zrobiony pierwszy krok w stronę utworzenia LCEE.

Podsumowując, seminarium umożliwiło wymianę wielu informacji i tym samym pomyślne wdrożenie nowego centrum naukowego w Łodzi.

Seminarium Specjalistyczne GPEE: „Nowe Trendy w Technologii Energooszczędnych Elewacji”

GPEE-Specialist-Seminar-2Prof. Dr. W. Leal

12 lutego 2014, w budynkach Ausbildungszentrum-Bau in Hamburg GmbH odbyło się seminarium specjalistyczne GPEE pod tytułem: „Nowe Trendy w Technologii Energooszczędnych Elewacji”. Prelegenci z Polski i Niemiec przedstawili swoje aktualne wyniki w ramach projektu naukowego GPEE.

Nils Heinrich (Envidatec GmbH) rozpoczął dyskusję oceną efektywności energetycznej budynków. Podkreślił, że około 30 % zużycia energii pierwotnej zużywanej jest przez sektor mieszkalnictwa. Zatem poprawa efektywności energetycznej budynków może istotnie przyczynić się do ograniczenia zużycia zasobów. Następnie Dr. Dariusz Heim (Politechnika Łódzka) przedstawił innowacyjne elementy konstrukcyjne do budowy budynków o zerowej emisji, a Adrian Sienicki (Politechnika Łódzka), objaśnił wpływ systemu zarządzania budynkiem na jego efektywność energetyczną. Następnie, Dipl.-Ing. Architekt Peter-M. Friemert (ZEBAU GmbH) zaprezentował raport stanu sytuacji na niemieckim rynku w nawiązaniu do materiałów izolacji termicznej i wykazał jakie istnieją zagrożenia ze względu na ryzyko pożaru.
Audience at the GPEE-Specialist SeminarPubliczność na Seminarium Specjalistycznym GPEE

Na zakończenie, Dr. Aleksander Panek (Politechnika Warszawska) zarysował przegląd działań skupiających się na poprawie efektywności energetycznej w Polsce. Koordynator Niemiecko-Polskiego Projektu Efektywności Energetycznej (GPEE), Prof. Dr. Walter Leal, zauważył, że „szczególnie rozwój innowacyjnych technologii fasad w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej budynków, a przez to do ochrony klimatu w miastach”.

W seminarium wzięło udział około 50 uczestników z różnych uczelni i firm. Podczas przerwy na kawę i na obiad, uczestnicy mieli możliwość bezpośrednio nawiązać kontakt z ekspertami.
W seminarium wzięło udział około 50 uczestników z różnych uczelni i firm. Podczas przerwy na kawę i na obiad, uczestnicy mieli możliwość bezpośrednio nawiązać kontakt z ekspertami.

Guided Excursion International Building Exhibition IBA HamburgWycieczka z przewodnikiem Międzynarodowa Wystawa Budowlana (IBA) w Hamburgu
Po seminarium odbyły się wizytacje wybranych projektów Międzynarodowej Wystawy Budowlanej (IBA) w Hamburgu. Wycieczka z przewodnikiem wystartowała przy doku IBA, pływającej centrali wystawy. Z góry Bunkra Energii w Wilhelmsburgu, uczestnicy mieli piękny widok na Hamburg. Dawny budynek wojskowy, obecnie użytkowany jest jako elektrownia i zapewnia otaczającym dzielnicom ekologicznie wytwarzane ciepło. Domy w Wilhelmsburgu, zbudowane z inteligentnych materiałów, były główną atrakcją wycieczki. Tak zwany „Woodcube” został prawie kompletnie zbudowany z materiałów drewnianych z niewielkim poborem energii 18 kWh/m² (przeciętny pobór energii nowoczesnych domów wynosi około 140 kWh/m²).

BIQ at IBA HamburgBIQ na IBA w Hamburgu

BIQ na IBA w Hamburgu BIQ na IBA w Hamburgu Najbardziej popularny obiekt z serii budynków zbudowanych z inteligentnych materiałów, to Budynek BIQ – przykład fasad wytwarzających energię. Płaskie bioreaktory, zintegrowane w fasadzie budynku, napełnione są glonami, które produkują biomasę oraz dostarczają ciepło i energię elektryczną dla budynku. Dodatkowo, fasada z bioreaktorem zapewnia cień oraz izoluje ciepło, zimno i hałas z otoczenia.

Z ostatnimi promieniami zachodzącego słońca, wycieczka zakończyła się pomiędzy innowacyjnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi budynkami mieszkalnymi.

Prezentacje można pobrać tutaj.

Events this Month

luty 2019
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

GPEE Newsletter

Next Events

Brak wydarzeń


Sponsored by BMBF

Ministry of Science and Higher Education