Tło

Efektywność energetyczna i rozwój innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii są w Europie priorytetowe z naukowego, gospodarczego i politycznego punktu widzenia. Ze względu na wysokie straty energii występujące w starych i bardzo starych budynkach szczególnie ważne jest zwiększenie efektywności energetycznej do obecnego, wysokiego poziomu wymagań. Przyczyni się to do zmniejszenia zapotrzebowania na energię oraz degradacji klimatu poprzez nieuzasadnioną emisję CO2.

W ostatnich latach zaobserwowano wzrost zainteresowania zagadnieniami związanymi z efektywnością energetyczną. Do zwiększenia zainteresowania tym tematem, w znacznym stopniu, przyczyniło się ograniczenie zasobów paliw kopalnych. Koncepcja efektywności energetycznej, opracowana i formalnie przyjęta przez społeczność międzynarodową, jest jednym z narzędzi potrzebnych do osiągnięcia zobowiązań krajów, które podpisały porozumienie z Kyoto oraz inne dyrektywy, rezolucje, rozporządzenia i akty normatywne.

Jednym z głównych wyzwań na drodze do zrównoważonego rozwoju w Niemczech, Polsce i innych krajach członkowskich Unii Europejskiej jest kwestia promocji efektywności energetycznej, która umożliwi tym krajom wypełnienie zobowiązań podjętych na rzecz ochrony klimatu, z jednoczesnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych. Jednym ze sposobów na osiągnięcie zamierzonych celów jest wspieranie efektywności energetycznej w budownictwie. Z drugiej strony, istotne jest również opracowanie innowacyjnych rozwiązań m.in. w zakresie systemów ścian zewnętrznych. Oba działania mają wspierać rozwój budynków o zerowej emisji zanieczyszczeń.

Zgodnie z wymogami dyrektywy 2006 / 32/EC, Rząd Polski przygotował Krajowy Plan Działań dotyczących efektywności energetycznej, którego celem jest osiągnięcie oszczędności energii w wysokości 9% w 2016r. (4,5 Mtoe) i uzyskaniu oszczędności energii w wysokości 2% już w 2010. Z kolei Rząd Niemiecki, w ramach dyrektywy 2006/32/EC, dąży do zmniejszenia zużycia energii o 20% do roku 2020. W obu krajach dużo uwagi poświęca się podwyższeniu efektywności energetycznej w budynkach, przy użyciu innowacyjnych rozwiązań i metod, które łączą projektowanie architektury i konstrukcji z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Współpraca uwzględniona w ramach projektu jest bardzo ważna, ponieważ umożliwia pracę w obu krajach nad wspólnym problemem i znaleźć rozwiązanie, które pomoże im spełnić zwoje zobowiązania wobec UE, przewidujące zmniejszenie zużycia energii o 20% do roku 2020.

Events this Month

luty 2019
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

GPEE Newsletter

Next Events

Brak wydarzeń


Sponsored by BMBF

Ministry of Science and Higher Education