Cele projektu

W uchwale 2010/31/UE znajdują się obszary działań, które powinny zostać podjęte przez wszystkie kraje członkowskie. Poniżej zamieszczono te, które wpisują się w zakres zadań przewidzianych w niniejszym projekcie:

  • Określenie i uściślenie ważnych definicji, np. budynku o niemal zerowym zużyciu energii lub zerowej emisji, poziomu optymalnego pod względem kosztów (poziomu charakterystyki energetycznej uwzględniającej minimum kosztów w trakcie szacunkowego ekonomicznego cyklu życia budynku), z uwzględnieniem zintegrowanych systemów, w tym systemów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.
  • Określenie minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej budynków lub elementów budynków (ze szczególnym uwzględnieniem minimalnych wymagań dla przegród zewnętrznych, mających istotny wpływ na ich charakterystykę energetyczną) w celu osiągnięcia poziomów optymalnych pod względem kosztów oraz sprawdzenia określonych wymagań także po zakończeniu projektu.
  • Możliwości wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, w tym wytwarzanej na miejscu lub w najbliższym sąsiedztwie, które powinny być rozważane już na etapie projektowania, jako główne źródło energii dla budynku i stanowić o jego dodatnim, zerowym lub bardzo niskim bilansie energetycznym lub emisyjności.
  • Efektywność energetyczna oddziałuje bardzo silnie na rynek budowlany, a wymienione wymagania konieczne do spełnienia na przestrzeni kilku najbliższy lat, trwale wyznaczają kierunki rozwoju, w tym kierunki badań naukowych.

Głównym założeniem projektu jest rozwój nowych koncepcji i technologii fasadowych, które zawierają elementy o charakterze środowiskowo-ekonomiczno-społecznym. Wszystkie działania podjęte w ramach projektu mają również na celu zmniejszenie wpływu ostatecznego produktu na środowisko naturalne, poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń w trakcie procesu produkcyjnego. Ma temu również służyć ograniczenie negatywnego wpływu odpadów poprodukcyjnych na środowisko naturalne i obszary zamieszkiwane przez ludzi. Projekt GPEE zakłada zgodne połączenie tego, co ważne w procesie produkcyjnym zarówno z punktu widzenia ekologicznego, społecznego jak i finansowego tak, by ostateczny efekt zapewniał równowagę pomiędzy wymaganiami ekologicznymi i ekonomicznymi.

Kluczowym celem współpracy jest rozwój technologii, które przyczynią się do ochrony klimatu, a co za tym idzie zwiększą efektywność energetyczną budynków. Sposobem na osiągnięcie planowanego celu, czyli budynków o zerowej emisji zanieczyszczeń jest wspieranie efektywności energetycznej budynków oraz innowacyjnego podejścia do technologii budowy ścian zewnętrznych.

W celu zapewnienia spójności oraz bazując na zasadzie równego partnerstwa, cele projektu, które mają być osiągnięte w Polsce i Niemczech są takie same:

  1. rozpoznanie obecnych i przyszłych wymagań technologicznych dotyczących efektywności energetycznej w budownictwie oraz redukcji emisji CO2 i przystosowania ich do zasad zrównoważonego budownictwa;
  2. pomiar zużycia energii w budynkach w obu krajach oraz rozwój zintegrowanych systemów energii odnawialnej, w celu maksymalnego wykorzystania światła dziennego i innych czynników przyczyniających się do zwiększenia liczby budynków przyjaznych środowisku;
  3. opracowanie zestawu kryteriów optymalizacji na podstawie symulacji energetycznych budynku oraz propozycja możliwych rozwiązań architektonicznych, w tym konstrukcji zoptymalizowanych systemów ścian zewnętrznych.

Events this Month

luty 2019
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

GPEE Newsletter

Next Events

Brak wydarzeń


Sponsored by BMBF

Ministry of Science and Higher Education