Aktualności

Projekt GPEE pomyślnie zakończony - 40 uczestników wzięło udział w końcowej konferencji GPEE w Hamburgu

Projekt GPEE pomyślnie zakończony - 40 uczestników wzięło udział w końcowej konferencji GPEE w HamburguKońcowa konferencja GPEE "Rozwój energooszczędnych fasad: obecne technologie i instalacje pomiarowe" odbyła się 9 marca 2016 w ramach "SBE 16 - Międzynarodowej Konferencji na temat Zrównoważonego Środowiska Zabudowanego" na Uniwersytecie HafenCity w Hamburgu. Pod hasłem "strategie, interesariusze, czynniki sukcesu" Konferencja SBE16 w Hamburgu miał na celu zaprezentowanie nowych i innowacyjnych koncepcji zrównoważonego rozwoju w sektorze budowlanym i odpowiedniego rozwoju nowych i istniejących osiedli. Na końcowa konferencji GPEE zaprezentowane zostały wyniki 3 lat badań naukowych w kierunku energooszczędnych technologii fasadowych i opomiarowania budynków energooszczędnych.

Projekt GPEE pomyślnie zakończony - 40 uczestników wzięło udział w końcowej konferencji GPEE w HamburguPrezentacje konferencyjne są dostępne na stronie: http://www.gpee.net/en/download/

Czytaj więcej: Projekt GPEE pomyślnie zakończony - 40 uczestników wzięło udział w końcowej konferencji GPEE w...

Oficjalna ceremonia otwarcia Labolatorium Fizyki Budowli w Łodzi!

Zdjęcie 1. Anna Wieprzkowicz opowiada o eksperymentalnych fasadach w Łodzi.Zdjęcie 1. Anna Wieprzkowicz opowiada o eksperymentalnych fasadach w Łodzi.Zdjęcie 1. Anna Wieprzkowicz opowiada o eksperymentalnych fasadach w Łodzi.19. października, w budynku Politechniki Łódzkiej, odbyła się ceremonia otwarcia dwóch eksperymentalnych pomieszczeń, obudowanych fasadami o technologii opracowanej na potrzeby projektu GPEE. W uroczystości wzięło udział dwudziestu pracowników wydziału oraz partnerzy projektu GPEE.

Nowo opracowane fasady zostały umieszczone na fragmencie istniejącego budynku i każda z nich wyposażone jest w 96 czujników temperatury. Kolorowe ściany (zdjęcie 1) pokoi eksperymentalnych skonstruowane są paneli pozwalających na ich demontaż, tak aby umożliwić ich wymianę do celów badawczych. Dodatkowo, warunki klimatu wewnętrznego w pomieszczeniach eksperymentalnych monitorowane są za pomocą ośmiu zintegrowanych czujników, pozwalających na odczyt parametrów termicznych co 15 minut. Aby umożliwić pełną analizę cieplną eksperymentalnych pomieszczeń, za pomocą zainstalowanej na dachu budynku stacji meteorologicznej, równocześnie mierzone są parametry klimatu zewnętrznego. Zbudowanie fasad oraz przylegających do nich pomieszczeń eksperymentalnych oraz ich stały monitoring mogą być uznane na duży krok w kierunku badań oraz wdrażania energooszczędnych technologii elewacji.

Czytaj więcej: Oficjalna ceremonia otwarcia Labolatorium Fizyki Budowli w Łodzi!

Wydanie trzeciego biuletynu GPEE

3rd GPEE NewsletterTrzeci numer biuletynu GPEE jest już dostępny do pobrania.


Przeczytaj o postępach badań, najnowszych wydarzeniach oraz nowym podręczniku oceny efektywności energetycznej.


Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem regularnych aktualizacji, prosimy o zapisanie się do naszego biuletynu.

Otwarcie rejestracji na zbliżający się Letni Kurs BUP: Wdrażanie Zasad Zrównoważonego Rozwoju w Regionach i Miastach Europy

Baltic University Programme (BUP)Po raz kolejny niemieckie biuro Programu Uniwersytetu Bałtyckiego (BUP) w Hamburgu I Zittau, w ścisłej współpracy z projektem GPEE, organizuje coroczny Letni Kurs BUP. Wydarzenie odbędzie się w dniach 8-12 września w Hamburg University of Applied Sciences (HAW Hamburg) w Bergedorf-Hamburg.


Letni Kurs BUP ma na celu zapoznanie słuchaczy kursu z różnych krajów ze sprawami związanymi z efektywnością energetyczną w rejonie Bałtyku oraz promowanie międzynarodowego i wielokulturowego nauczania. Kurs oferuje przegląd literatury i zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem, wydajnym wykorzystaniem zasobów wodnych i energetycznych. Równocześnie, kurs ten stanowi wkład w umiędzynarodowianie i rozbudowę sieci współpracy oraz interakcji kulturowej wśród lokalnych urzędników rządowych, projektantów oraz studentów z krajów bałtyckich i spoza nich.


Więcej informacji dostepnych tutaj.

40 uczestników wzięło udział w 2nd GPEE Specialist Seminar w Hamburgu

Audience at the 2nd GPEE Specialist SeminarSpecialist Seminar w HamburguSłuchacze 2nd GPEE Specialist SeminarHAW Hamburg – przy pomocy pozostałych partnerów konsorcjum – przeprowadziło 2nd GPEE Specialist Seminar "Energy efficiency, façade technology and the environmental footprint". Wydarzenie to odbyło się 23 lutego 2015 w sali konferencyjnej w HafenCity w Hamburg. Słuchaczami seminarium byli reprezentanci Europejskich uczelni, przemysłu oraz lokalnych władz. Obecni byli goście z Polski, Finlandii, Estonii i Litwy.

Prezentacje są dostępne do pobrania poprzez link: http://www.gpee.net/en/download/

Drugie Specjalistyczne Seminarium projektu GPEE "Efektywność energetyczna, technologie fasad oraz efekty środowiskowe"

23. lutego 2015 / 25 hours Hotel / HafenCity Hamburg

2nd GPEE Specialist SeminarPodczas drugiego Specjalistycznego Seminarium projektu GPEE "Efektywność energetyczna, technologie fasad oraz efekty środowiskowe" zaprezentowane zostaną aktualne badania dotyczące wysoko rozwiniętych technologii fasad, w szczególności pod kątem aspektów związanych z izolacyjnością cieplną, wykorzystaniem światła dziennego oraz wentylacji. Prof. Dr. Klaus Rückert z Politechniki w Berlinie wygłosi referat na temat możliwości i wyzwań związanych z budownictwem energooszczędnym.

Ponadto, przedstawiona zostanie analiza kosztów i zalet energooszczędnych fasad oraz ich efekt środowiskowy. Wydarzenie zakończy się wycieczką po HafenCity w Hamburgu – obszarem będącym przykładem najlepszych praktyk w zakresie efektywności energetycznej w sektorze budownictwa.

Seminarium zostało zorganizowane przez Research and Transfer Centre "Applications of Life Sciences" z Hamburg University of Applied Sciences (HAW Hamburg). Więcej informacji oraz program wydarzenia można znaleźć po adresem: http://www.gpee.net/en/results/gpee-events.html Rejestracja będzie możliwa do 16 lutego 2015.

Rejestracja jest wolna od opłat. Językiem konferencji jest język angielski.

GPEE uczestniczył w pierwszej konferencji „Zrównoważonego Budownictwa“

Magda Barcelona 28.10.2014W dniach 28 – 30 października odbyła się konferencja "Zrównoważonego Budownictwa 2014" w Barcelonie. Było to największe spotkanie zrównoważonego budownictwa na poziomie globalnym, na którym najważniejsi międzynarodowi eksperci tej branży spotkali się po raz pierwszy. Projekt GPEE był reprezentowany przez Magdę Barecką, która przedstawiła swój poster badawczy na temat „Oceny cyklu życia budowy fasad o zerowej emisji". Celem światowej konferencji było stworzenie globalnego planu działania w odpowiedzi na główne wyzwania społeczne i środowiskowe branży budowlanej osiągając konsensus pomiędzy zainteresowanymi, organizacjami i ekspertami o światowej renomie.

www.wsb14barcelona.org

Więcej na temat posteru badawczego:
http://gpee.net/results/publications.html

Spotkanie Partnerów GPEE

GPEE PartnermeetingCzwarte spotkanie partnerów GPEE odbyło się w Polsce na kampusie Politechniki Łódzkiej. Podczas dwudniowego spotkania partnerzy nie tylko omawiali postępy projektu, odwiedzili również teren budowy nowych pomieszczeń doświadczalnych! Faza symulacyjna projektu jest już zakończona, a etap budowy pomieszczeń doświadczalnych i wzorcowych zostanie zakończony pod koniec 2014, tak że faza eksperymentalna będzie mogła się rozpocząć w styczniu 2015.

Pierwszy opublikowany artykuł naukowy GPEE jest już dostępny do pobrania

Simulation Assistance and Data Analysis for the Performance Evaluation of Buildingsierwszy opublikowany artykuł naukowy GPEE – opracowany przy współpracy firmy Envidatec GmbH i Politechniki Łódzkiej, przedstawiony na VIII Międzynarodowej Konferencji „Poprawy efektywności energetycznej budynków komercyjnych" (IEECB'14) we Frankfurcie nad Menem w kwietniu 2014 – jest dostępny do pobrania na stronie http://gpee.net/en/results/publications.html

Artykuł przedstawia analizę efektywności energetycznej budynku za pomocą programu symulacyjnego ESP-r. Opisano w nim również metodę ewaluacji wyników symulacji oraz jej demonstracji w ramach studium przypadku.

Międzynarodowi studenci uczestniczyli w Letnim Kursie poświęconym Efektywności Energetycznej w Görlitz (RFN)

BUP GroupWspieranie efektywności energetycznej jest kluczowym parametrem w osiągnięciu ambitnych celów międzynarodowej ochrony klimatu. Podczas tego kursu letniego zostało rozpatrzone wiele tematów, począwszy od krajowej i zagranicznej polityki energetycznej, poprzez energooszczędne rozwiązania w budynkach i w procesach przemysłowych, a skończywszy na planowaniu i administracji jak i zarządzaniu przemianami (Pliki). Na przykład, metoda Best Practice projektu GPEE została przedstawiona przez Dr. Dariusza Heima (Politechnika Łódzka, Polska). Pracownicy naukowi z Niemiec, Austrii, Białorusi oraz z Wielkiej Brytanii podzielili się swoimi najnowszymi osiągnięciami z zakresu prac badawczych i autentycznych pilotażowych projektów. Studenci z 10 europejskich oraz azjatyckich krajów (Ukraina, Rosja, Białoruś, Finlandia, Niemcy, Polska, Słowacja, Litwa, Łotwa, Meksyk) pogłębili swoje kompetencje nie tylko przez wiedzę teoretyczną lecz za pomocą praktycznych warsztatów na temat zarządzania przemianami i programami zrównoważonej energii w różnych krajach. W zabawny sposób zostały one przedstawione w formie „Slamu Naukowego". Kurs letni został zakończony wycieczką do jednego z największych na świecie mostów przerzutowych, który w przeszłości używano w górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego, oraz do elektrowni napędzanej lignitem w Boxberg, jednej z najwydajniejszych elektrowni.

Czytaj więcej: Międzynarodowi studenci uczestniczyli w Letnim Kursie poświęconym Efektywności Energetycznej w...

Przegląd: Drugie „Światowe Sympozjum na temat Zrównoważonego Rozwoju na Uczelniach“

Od czasu drugiego „Światowego Sympozjum na temat Zrównoważonego Rozwoju na Uczelniach" (WSSD-U-2014), które odbyło się 03 – 05 września 2014 w Manchesterze, WB, ponad 200 uczestników z 31 krajów dyskutowało na temat zrównoważonego rozwoju na uczelniach. Współorganizator Prof. Walter Leal z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Hamburgu, Niemcy, podkreślił pozytywny wpływ międzynarodowej konferencji.

Czytaj więcej: Przegląd: Drugie „Światowe Sympozjum na temat Zrównoważonego Rozwoju na Uczelniach“

Drugie Światowe Sympozjum na temat Zrównoważonego Rozwoju na Uczelniach (WSSD-U-2014)

2nd World Symposium on Sustainable Development at Universities (WSSD-U-2014)„Drugie Światowe Sympozjum na temat Zrównoważonego Rozwoju na Uczelniach" (WSSD-U-2014) będzie organizowane przez Manchester Metropolitan University (WB) i Centrum Badań i Rozwoju „Zastosowanie inżynierii środowiska" Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Hamburgu (Niemcy), we współpracy z Uniwersytetem Narodów Zjednoczonych „Regionalne Ośrodki Wiedzy w Zakresie Edukacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju" (RCE) oraz projektem GPEE. Sympozjum będzie jednym z ostatnich wydarzeń, które odbędzie się w ramach Dekady Edukacji ONZ na temat Zrównoważonego Rozwoju (UNDESD) kończącej się w roku 2014.

„Pierwsze Sympozjum na temat Zrównoważonego Rozwoju na Uczelniach" (WSSD-U-2012) odbyło się 5 i 6 lipca 2012 równolegle do Konferencji ONZ na temat Zrównoważonego Rozwoju 2012 (UNCSD), znanej także jako „Rio+20". WSSD-U-2012, w którym uczestniczyło 120 delegatów z 26 krajów, między innymi wydało książkę pod tytułem „Zrównoważony Rozwój na Uczelniach: Nowe Horyzonty", jako 34 tom serii „Ekologiczna Edukacja, Komunikacja i Rozwój". Ta przełomowa publikacja w zakresie teorii i praktyki zrównoważonego rozwoju, jest jedną z najbardziej wszechstronnych publikacji na temat rozwoju na uczelniach jakie kiedykolwiek zostały wydane, biorąc pod uwagę kraje zarówno uprzemysłowione jak i rozwijające się. Ponadto WSSD-U-2012 zademonstrowało potrzebę kontynuacji dialogu pomiędzy naukowcami i praktykami rozwoju, aby rozwiązać bieżące kwestie, sprawy i problemy.

Czytaj więcej: Drugie Światowe Sympozjum na temat Zrównoważonego Rozwoju na Uczelniach (WSSD-U-2014)

Przegląd: Inspirujące prezentacje na seminarium poświęconym „Planowaniu energooszczędnych miast” – Planowanie inteligentnych miast w najlepszym wydaniu

Na seminarium poświęconym „Planowaniu energooszczędnych miast", które odbyło się 18 lipca 2014 w Wälderhaus w Hamburgu, wzięło udział niemal 40 uczestników.

Po serdecznym powitaniu przez Dyrektora Centrum Badań i Rozwoju „Zastosowanie inżynierii środowiska" Profesora Waltera Leala, Florian Strohmayer z UniwersytetuTechnicznego w Wiedniu przedstawił pierwsze wyniki i obserwacje z projektu FP7 PLEEC poświęconego „Planowaniu energooszczędnych miast", którego celem jestopracowanie modelu energooszczędnego i zrównoważonego planowania miast. (www.pleecproject.eu)

Następnym istotnym projektem związanym z efektywnością energetyczną jest „Niemiecko-Polski Projekt Efektywności Energetycznej GPEE", który zajmuje się opracowaniem innowacyjnych technologii fasad budynków o zerowej emisji. Obecne wyniki projektu zostały przedstawione przez Nilsa Heinricha z firmy Envidatec GmbH, która jest jednym z partnerów projektu GPEE (www.gpee.net)

Czytaj więcej: Przegląd: Inspirujące prezentacje na seminarium poświęconym „Planowaniu energooszczędnych miast”...

Otwarte rejestracje: Kurs letni BUP poświęcony efektywności energetycznej

BUP Programm 2014 Niemieckie biura Baltic University Programme (BUP) w Hamburgu i w Zittau/Görlitz we współpracy z projektem GPEE organizują coroczny kurs letni BUP, który odbędzie się w dniach 16 – 20 września 2014 na Uniwersytecie Nauk Stosowanych Zittau/Görlitz, w kampusie w Görlitz.

Kurs letni ma na celu zapoznanie się uczestników z różnych krajów ze sprawami związanymi z efektywnością energetyczną w regionie Morza Bałtyckiego, jak również wspieranie międzynarodowej i wielokulturowej edukacji. Kurs ten zawierać będzie przegląd najnowszych osiągnięć związanych z efektywnością energetyczną, tworzeniem sieci oraz interakcji pomiędzy kulturami wśród miejscowych urzędników rządowych, praktyków i studentów z krajów nadbałtyckich.

Czytaj więcej: Otwarte rejestracje: Kurs letni BUP poświęcony efektywności energetycznej

18 Czerwca 2014: Seminarium poświęcone “Planowaniu energooszczędnych miast” w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju w Energetyce

Planning for Energy Efficient Cities18 czerwca 2014 Centrum Badań i Rozwoju "Zastosowanie inżynierii środowiska" Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Hamburgu wspólnie z projektem GPEE organizuje seminarium poświęcone "Planowaniu energooszczędnych miast – najlepsze rozwiązania międzynarodowych projektów badawczych". Przedstawiciele międzynarodowych projektów badawczych z zakresu efektywności energetycznej zaprezentują obecnie stosowane strategie zwiększenia efektywności energetycznej w odniesieniu do budownictwa a także w odniesieniu do całego miasta. Seminarium odbędzie się w godzinach 18-21 w Wälderhaus w Hamburgu (Am Inselpark 19, 21109 Hamburg) i jest bezpłatne.

Organizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju w Energetyce 2014 – inicjatywy Komisji Europejskej na rzecz efektywności energetycznej i energii odnawialnej oraz w celu wymiany najlepszych praktyk (eusew.eu) – wydarzenie to stanowi konkretny wkład we wspólne europejskie podejście do zwiększenia świadomości w zakresie zrównoważonej energii oraz efektywności energetycznej.

Czytaj więcej: 18 Czerwca 2014: Seminarium poświęcone “Planowaniu energooszczędnych miast” w ramach...

Największe wydarzenie europejskie na rzecz efektywności energetycznej i energii odnawialnej: Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju w Energetyce

23 - 27 Czerwca 2014

EU Sustainable Energy WeekNajważniejsze europejskie wydarzenie w branży zrównoważonego rozwoju w energetyce jest inicjatywą Komisji Europejskiej i ma na celu zachęcanie instytucji publicznych, prywatnych oraz edukacyjnych, do przyczyniania się do realizacji celów UE w zakresie energii i zmiany klimatu.

Główne tematy Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju w Energetyce to wykorzystanie zrównoważonych źródeł energii, możliwość zapewnienia czystego środowiska, bezpieczne źródła energii oraz sposoby ograniczenia odpadów energetycznych.
Na rzecz efektywności energetycznej i energii odnawialnej oraz w celu wymiany najlepszych doświadczeń, w Europie i na całym świecie organizowane są przedsięwzięcia typu non-profit takie jak Dni Energii w Brukseli.
W roku 2014 Dni Energii mogą być organizowane w czerwcu, przez cały miesiąc.

Czytaj więcej: Największe wydarzenie europejskie na rzecz efektywności energetycznej i energii odnawialnej:...

Przegląd: Poprawa efektywności energetycznej do roku 2020 – Seminarium w Łodzi

Improving energy efficiency up to 2020 - Seminar in Lodz15 kwietnia 2014 odbyło się polskie seminarium poświęcone "Poprawie efektywności energetycznej do roku 2020" w Politechnice Łódzkiej (PŁ). W seminarium uczestniczyło 35 przedstawicieli przedsiębiorstw, uczelni oraz województw łódzkiego i małopolskiego. Po raz pierwszy została przedstawiona koncepcja centrum efektywności energetycznej przy Politechnice Łódzkiej. Centrum ma na celu wspieranie współpracy pomiędzy przemysłem a nauką. Projekt GPEE został przedstawiony publiczności jako przykład istniejącego programu badawczego. Ponadto, Prof. Dr. W. Leal przedstawił wyzwania programu Horizon 20-20-20 będącym perspektywą dalszych możliwości współpracy.

Można już pobrać drugi numer biuletynu GPEE

Newsletter No. 2Zapraszamy Państwa do lektury na temat postępu badań, najnowszych wydarzeń oraz nowego narzędzia mapowania efektywności energetycznej.

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem regularnych aktualizacji, prosimy o zapisanie się do naszego biuletynu.

 


GPEE newsletter 02/2014 (polish)

(Data dodania: 07.05.2014 - Wielkość: 6.54 MB - Pobrań: 3444)


Seminarium w Łodzi: Poprawa efektywności energetycznej do roku 2020

15 kwietnia 2014 Politechnika Łódzka będzie gospodarzem seminarium pt. "Poprawa efektywności energetycznej do roku 2020". Seminarium porusza tematy współpracy między nauką a gospodarką w obszarach technologii, realizacji, zastosowań oraz kwestii prawnych i gospodarczych. W seminarium uczestniczą również goście specjalni, tacy jak Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Prorektor Politechniki Łódzkiej oraz Prorektor Politechniki Krakowskiej.

Czytaj więcej: Seminarium w Łodzi: Poprawa efektywności energetycznej do roku 2020

IEECB’14 we Frankfurcie nad Menem

3 kwietnia 2014 członek zespołu GPEE będzie aktywnie uczestniczyć w 8. Międzynarodowej Konferencji na temat "Poprawy efektywności energetycznej budynków komercyjnych" (Improving Energy Efficiency in Commercial Buildings, IEECB'14) we Frankfurcie nad Menem, Niemcy. Nils Heinrich (Envidatec GmbH) przedstawi pierwszą publikację naukową wydaną w ramach projektu GPEE na temat "Symulacji, wspomagania i analizy danych dla oceny efektywności budynków".

Dokument opisuje studium przypadku Politechniki Łódzkiej, która wykorzystuje budynek biurowy uniwersytetu jako poligon doświadczalny.

Czytaj więcej: IEECB’14 we Frankfurcie nad Menem

Events this Month

styczeń 2019
P W Ś C Pt S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

GPEE Newsletter

Next Events

Brak wydarzeń


Sponsored by BMBF

Ministry of Science and Higher Education